Het outplacementprogramma van Loopbaanburo BOB bestaat uit 3 fases:

1. Verwerking van het ontslag
2. Oriëntatiefase
3. Hulp bij het vinden van werk

  • In fase 1 is er aandacht voor het ontslag van de werknemer. Vooral als het gaat om een arbeidsconflict of een langdurig dienstverband. Om een volgende stap te kunnen zetten is het belangrijk hier tijdens de coaching aandacht aan te besteden. 
  • In fase 2 leert uw werknemer wat hij kan. Om de kansen op een duurzame baan te vergroten is het belangrijk dat hij goed inzicht heeft in zijn eigen kwaliteiten. Als duidelijk is wat uw werknemer wil en kan, onderzoeken we samen wat zijn kansen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Ter ondersteuning maakt Loopbaanburo BOB gebruik van loopbaantestprogramma’s, te weten: TMA, LDC en Insights. 
  • In fase 3 helpen wij uw werknemer bij het vinden van een passende baan. Hij krijgt hulp bij het opstellen van een cv en sollicitatiebrief. Ook leren netwerken is een belangrijk onderdeel in deze fase. Loopbaanburo BOB helpt actief zoeken naar vacatures en werkgevers (jobhunten). Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de voorbereiding op het sollicitatiegesprek en adviseren we de toekomstige werkgever over het arbeidscontract. Als de werknemer gestart is met zijn nieuwe baan, blijven we nog enige tijd betrokken (nazorg).

Loopbaanburo BOB biedt outplacementprorgramma’s zowel individueel als groepsgericht aan. Is er sprake van een reorganisatie en kiest u ervoor om outplacement groepsgericht aan te bieden, dan stellen wij in overleg met u een maatwerkprogramma op. Bij individuele outplacement bespreken we met uw werknemer op welke fase van het programma de nadruk moet komen te liggen.

 

Vrijblijvend informatie aanvragen